Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení

dle čl. 4 odst. 11 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Tímto, jakožto subjekt osobních údajů, udělujete společnosti Sorges, s.r.o., se sídlem Červený Kostelec, Stolín 115, IČ: 25960962, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17695 (dále jen „Správce“), souhlas se zasíláním obchodních sdělení s nabídkou našich výrobků a služeb a dalšími informacemi o Správci, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a pokud nám poskytnete i Vaše telefonní číslo, tak i prostřednictvím telefonického hovoru, který může být zaznamenáván. Vaše osobní údaje budou pro účely tohoto souhlasu zpracovávány Správcem v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, IP adresa a případně i telefonní číslo.

Vaše osobní údaje dle tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let, popřípadě do odvolání vašeho souhlasu, a to zejména jejich pořízením, přenosem, uložením, analyzováním, vyhodnocením, zařazení do marketingové databáze a případně také strukturováním či profilováním.

Informujeme Vás, že, jakožto subjekt osobních údajů, máte právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla Správce,
  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Zajímá vás více informací o naší firmě? Máte zájem o naše služby?